Obtén el visor de Flash

La Mancomunitat retira l'ajuda a l'IDECO

7 de mayo de 2013
L’Ideco de l’Horta Sud lamenta la pèrdua de la subvenció de la Mancomunitat per a patrocinar el Premi d’Investigació

La retirada de l’ajuda econòmica, que es venia concedint-se des de l’any 1998, aboca a la desaparició de la institució cultural

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha retirat la subvenció que ha vingut concedint des de 1998 a l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) de l’Horta Sud per al patrocini del Premi d’Investigació de l’Horta Sud. Els pressupostos de 2013 de l’organisme supramunicipal no inclouen la tradicional ajuda que ha vingut donant aquest organisme a l’Ideco en els últims quinze anys per a col·laborar en la publicació de l’esmentat premi.
L’Ideco porta 30 anys fent comarca. És una associació sense ànim de lucre, nascuda en 1982, l’objectiu de la qual és promocionar la investigació al voltant d'aspectes històrics, artístics, ecològics, arqueològics i econòmics que donen a conèixer la comarca i promoguen la consciència de la seua personalitat entre els seus habitants. Entre altres activitats, l’Ideco organitza el Premi d'Investigació de l'Horta Sud, les obres guanyadores del qual han estat publicades en la col·lecció Monografies de l'Horta Sud.
L’organització dels premis d’Investigació de l’Horta Sud comptava des de 1998 amb el patrocini conjunt de la CAM i la Mancomunitat. La subvenció de la CAM deixà de ser concedida a causa de la nacionalització d’aquesta entitat bancària i la liquidació de la seua Obra Social. Davant d’aquest fet, l’Ideco confiava en seguir mantenint l’ajuda econòmica de la Mancomunitat per a mantindre el Premi d’Investigació. Per això, el novembre de 2012 l’Ideco va sol·licitar una subvenció a la Mancomunitat per a patrocinar el Premi d’Investigació i l’edició del treball guanyador. Això no obstant, després de l’aprovació dels pressupostos de la Mancomunitat de 2013, l’Ideco no té cap consignació econòmica atribuïda a finalitats culturals. Això ho ha constatat la pròpia presidenta de la institució, Soledad Ramon, la qual va remetre un escrit a l’Ideco el passat 11 d’abril en el que manifestava que enguany no pot mantindre la línia d’ajuda a causa de la situació pressupostària actual de la Mancomunitat.
Davant d’això, la junta directiva de l’Ideco lamenta aquesta situació i es manifesta decebuda amb una institució com la Mancomunitat que des de fa quinze anys ha vingut mantenint una relació de col·laboració institucional i de suport econòmic a la tasca cultural i investigadora que realitza l’Ideco. La pèrdua de la subvenció de la Mancomunitat pot abocar a la desaparició irremeiable de l’Ideco, ja que aquesta associació cultural, igual que la resta d’instituts d’estudis comarcals valencians, pot sobreviure gràcies al mecenatge d’institucions públiques locals i comarcals.
Cal recordar que el Premi d’Investigació de l’Horta Sud organitzat per l’Ideco ha donat com a fruit un bon nombre de llibres sobre la comarca de gran qualitat i contingut, com ara Un món rural en transformació, Análisis sectorial del mueble y la madera, La premsa local i comarcal de l’Horta Sud, Ecoguia d’itineraris ambientals i culturals, Geografia física de l’Horta Sud, Art actual a l’Horta Sud, Les plantes amb flor de l’Horta Sud, L’aigua a l’Horta Sud, Els motors de l’Albufera i Xemeneies de rajola: Els inicis industrials a ‘Horta Sud, entre altres.
Torrent, abril de 2013